Kredi süresini siz belirleyin.

Kredi verildikten sonra 4. ayın sonuna kadar siz veya yetkilendirdiğiniz bir kişi rehin makbuzunu ibraz edip, kredi tutarını, faizini ve ücretleri ödeyerek rehnedilen eşyayı Hamburg’daki rehinciden geri alabilirsiniz. Arzu ederseniz ya şahsen ilgili Pfandkredit Johannsen Şubesine başvurarak ya da posta yoluyla faiz ve ücretleri ödemek suretiyle kredi vadesini uzatabilirsiniz. Rehin kredinizi zamanında uzatmaz veya rehnedilen eşyanızı geri almazsanız rehin konusu eşyanızı Hamburg’da açık artırma yoluyla en yüksek teklifi verene satmak zorunda kalırız.