Borçlanmadan maddi sıkıntınızı giderin.

Rehin kredisi, borçlanma tehlikesi olmayan kısa vadeli kredi anlamına gelmektedir. Rehin olarak şahsi bir değerli eşyanızı bırakırsınız ve size bu teminatın karşılığında anında ve gizlilik esaslarına uygun olarak bu eşyanın güncel piyasa değerinde nakit para ödenir.

Kredilerimizin süresi 3 aydır. Kredinizi aldıktan en geç 4 ay sonra ya rehin işleminizi uzatmalı ya da eşyanız üzerindeki rehni kaldırmalısınız.

Kanunlara göre geri alınmayan rehinli eşya en fazla teklif verme usulü ile açık artırma yoluyla satılmak zorundadır. Kredi, faiz, ücret ve nispi değerlendirme masrafları açık artırmada elde edilen satış bedeli ile mahsup edilir. Bu miktarlar arasında sizin lehinize bir fark oluştuğunda meydana gelen bu fark tarafınıza ödenir. Bu miktarı iki yıl içinde rehin makbuzunu ibraz ederek bizden alabilirsiniz.