Bıraktığınız rehin bizde emin ellerdedir.

Her ne kadar rehin olarak bıraktığınız eşya tüm kredi süresince bizde kalsa da mülkiyeti sizindir ve sizin için kasalarımızda itinalı ve güvenilir bir şekilde, serin ve kuru bir ortamda muhafaza edilir. Hamburg’daki şubelerimizdeki güvenlik tertibatları/donanımları en modern şartlara ve ilgili kurallara uygundur. Rehnedilen eşya, geri alınana veya açık artırma yoluyla satılana kadar yangın ve su boruları hasarlarına, cebri hırsızlığa ve gaspa karşı en iyi şekilde sigortalanmıştır.

Lütfen mücevher veya saatinizi geri alırken kontrol ediniz. Teslimattan sonra yapılacak şikâyetler, sadece halen işyerimizde bulunduğunuz sürece mümkündür..